Třetí semestr na FI MU

Další semestr už před nějakou to chvílí začal a je na čase udělat bilance toho předchozího. Při porovnání s prvním rokem se začalo konečně něco pořádně dít a učivo bylo náročnější. Ale přežila jsem to, postupuji dál, takže se můžete těšit i na hodnocení dalších semestrů a předmětů na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. :)

Obecné postřehy:
 • 50 kreditů je fakt dost.
 • Pokud člověk střídá během dne náročná cvika s kreativními předměty z grafického ateliéru, dá se přežít i den kdy máte do 20:00.
 • Před přednáškou bez přestávky není dobré moc pít. (Platí i na zkoušky.)
 • Někdy je přínosnější jít na oběd než na přednášku.
 • Nezapisovat si C++ bylo velmi moudré rozhodnutí.
 • V průběhu tohoto semestru byla založena stránka Humor na FI!

IB015 Neimperativní programování

zkouška, 6 kreditů, přednášející Barnat, cvičící V. Štill a M. Ukrop, zkouška napoprvé (A)

Náplní neimperativka občas nazývaného funkcka byly programovací jazyky Haskell a Prolog. Na přednáškách jsem stíhala dávat pozor, psát si poznámky a hlášky přednášejícího hrát Mahjong a chatovat. I když jsem u nich tak paralelizovala, myslím, že byly v jistých ohledech dost užitečné a přednášející se opravdu snaží látku vysvětlit a zaujmout jí alespoň trochu studenty.
Cvičení jsem si zapsala s větší kapacitou studentů, které měli na starost dva mí kamarádi. Na jednu stranu to bylo super, protože oba jsou skvělí cvičící, na druhou stranu byl jejich přístup na cviku možná méně osobní. Příště bych asi raději volila cvičení, které má na starost jen jedna osoba. Na cvikách se daly získávat bonusové body, z nichž se ale do výsledného hodnocení započítalo nanejvýš 5.
Každý týden byl zadán domácí úkol. Většinou v podobě ISového odpovědníku. Ty na Haskell měly i vyhodnocovací službu, takže musel člověk psát i nějaké jednodušší funkce, zbytek otázek šel většinou vyzkoušet v interpretru. Na odpovědník byly 2 hodiny, což byla paráda, protože se to díky tomu dalo stihnout bez větších stresů.
Písemná zkouška byla vymyšlená opravdu hloupě. Skládala se z povinné a nepovinné části. Aby člověk udělal předmět, musel zvládnout povinnou část na 100 %, bez jedinné chyby. Ano, otázky byly opravdu jednoduché, funkce byly na dva řádky atp. ale s dávkou stresu to nebylo nic příjemného. Druhá nepovinná část pak už jen přidávala body a rozhodovala o známce. Do dalších let se prý chystají změny, tak jsem na to zvědavá.

Přednášející Vláďa dělá na přednášce z neimperativka reklamu na InterLoSa.

IB102 Automaty, gramatiky a složitost

zkouška, 7 kreditů, přednášející Strejček, cvičící M. Jonáš, zkouška napoprvé (A)

Nejdřív jsem se trojhodinových přednášek bála, ale nakonec byly tak zajímavé, že jsem se ani nenadála a už byl konec. Na přednášky je dobré mít předem vytištěné slajdy a dopisovat si do nich to, co přednášející dopisuje do těch svých. Především díky tomu přednáška pak tak hezky utíká.
Cvičení byla zábavná, bez zbytečných stresů. Žádné odpovědníky, bodované otázky či bonusové body (šel získat jeden, ale nebyla to podmínka k ničemu). Cvičení byla taky nepovinná, ale jsem vážně ráda, že jsem na ně chodila, protože se mi vždy pořádně zažily všechny algoritmy a pak se to pozitivně promítlo na vnitru a zkoušce. Martin je jako cvičící parádní. :)
Každý týden byl zadán domácí úkol, který zabral celkem dost času. Domácí úkoly nebyly povnné, ale já je dělala všechny, abych si znova ještě jednou procvičila látku. Navíc styl úloh z domácích úkolů byl dost podobný zkoušce a vnitru. Úlohy jsme mohli buď odevzdávat psané rukou a nebo je sázet v LaTeXu a odevzdávat online. Všele doporučuji zvolit druhou možnost, protože i přes všechny útrapy a čas navíc, který jsem strávila nad sazbou, jsem se aspoň celkem služně naučila pracovat s LaTeXem a věřím, že se mi to třeba u psaní bakalářky ještě bude rozhodně hodit.

MB103 Spojité modely a statistika

zkouška, 6 kreditů, přednášející Slovák, cvičící O. Nováček, zkouška napoprvé (E)

Organizace předěmtu opět odpovídala předchozím matematikám.
Začátek semestru nebyl ještě tak zlý. První vnitro se mi celkem povedlo (díkybohu!) a látka navazovala na MB102. Druhé vnitro bylo katastrofální a zkouška jakbysmet, tu jsem nakonec o dva body dala.
V první části předmětu se pokračuje v diferenciálním a integrálním počtu, jen se všechno zdvojí (dvojtá derivace i integrál), to bylo fajn, člověk to přes prázdniny sice trochu zapomněl, ale nic, co by se nedalo rychle osvěžit. Ke konci roku jsme začali statistiku. Tu jsem bohužel vůbec nepobrala. Přišlo mi, že každá věc měla tři různé zkratky, tři různá pojmenování a počítala se třemi různými způsoby (a na každém cvičení civíčící používal nějaký jiný). Nevěděla jsem co počítáme, proč to počítáme ani jak to počítáme. Výherní strategie: nahrabat co nejvíc bodů ze začátku semestru a pak to nějak přežít.

Divné chuchvalce na přednášce z matiky.

PB154 Základy databázových systémů

zkouška, 5 kreditů, přednášející Zezula, cvičící M. Batko, zkouška napoprvé (C)

Látka to byla celkem zajímavá, ale přednášky se poslouchat nedaly a forma cvičení mi nevyhovovala. Nejlepší bylo si to ve zkouškovém přečíst na nastudovat ze slajdů, které byly v angličtině. Moje zápisky na GitHubu.

PB162 Programování v jazyce Java

zkouška, 6 kreditů, přednášející Ošlejšek, cvičící M. Šabo, zkouška napoprvé (C)

Opět mi přišly mnohonásobně užitečnější cvičení než přednášky. Předmět dodal dobré základy objektově orientovanému programování a přitom nebyl až tak nároční obtížný. Náročný byl časově. Každý týden bylo nutné dopracoval iteraci, která se nestihla na cvičení a v průběhu semestru byly zadány 3 velké domácí úkoly, které zabraly celkem celkou část času. Na cvičeních se psala 2 vnitra, která byla celkem v pohodě. Bylo výhodné umět pracovat s Gitem, protože iterace i úlohy se odevzdávaly přes fakultní GitLab. Cvičícího doporučuji, je to pohodář a měl na každé cviko připraveny slajdy s tím nejdůležitějším, do kterých jsem často nahlížela, a vždycky jsem v nich našla to, co jsem potřebovala.

Jak šikovně využít zprávu v merge requestu u domácí úlohy.

PV066 Typografie I

kolokvium, 3 kredity, cvičící K. Czikorová

Opět příjemné zpestření mezi informaticky laděnými předměty. Aby si člověk mohl Typografii a další grafické předměty zapsat, musel složit dobře zkoušku z PV123.
Během semestru jsme dostávali zadání různých úkolů na těch jsme pak pracovali:
 1. Na základě 1 zadaného slova vybrat vhodný font pro reprezentaci tohoto slova. Pomocí kompozice vyjádřit význam slova na papíře. Znakem abstraktně reprezentovat význam slova.
 2. Série 3 typografických plakátů.
 3. Typografické PF.

PV078 Grafický design I

kolokvium, 3 kredity, cvičící K. Czikorová

Více méně obdobné jako Typografie, jen jsme se zabývali převážně piktogramy. Témata byla následující:
 1. K zadanému piktogramu muže dodělat ženu ve stejném stylu.
 2. Navrhnout označení toalet - symbol pro muže a pro ženy.
 3. Vytvořit sérii 6 piktogramů.
Mé useknuté hlavy a verše na tabuli v ateliéru.

PV084 Písmo I

kolokvium, 3 kredity, cvičící L. Pevný

Písmo mě až tak nenadchlo. Zadání na celý semestr bylo vytvořit sérii 3 písmových znaků reprezentujících jednu písmovou skupinu a vytvořit prezentaci o této písmové skupině pro ostatní. Tato prezentace se prezentovala na konci semestru a běžné hodiny sloužily pouze pro konzultaci. Nejlepší byla asi druhá hodina, kdy vyučující donesl tuše a pera a kreslili jsme lomená písma podle vzorů.

Kreslení lomených písem.

PV175 Správa systémů MS Windows I

kolokvium, 4 kredity

Tento předmět nedoporučuji. Pokud se nějak zásadně nezmění, tak si jej rozhodně nezapisujte. Myslela jsem, že to bude užitečné (možná trošku bylo, ale za ty nervy to nestálo).
Předmět je vyučovaný online. Každý týden se otevře jeden modul - dostanete prezentaci s demostračními videi, některé věci si můžete vyzkoušet na virtuálním pc, které vám přidělí. Ke každému modulu dostanete odpovědník, na který máte 2 pokusy, pokud ho ani na druhý pokus nedáte správně, automaticky jste neudělali předmět. Pak máte ještě vnitro (také odpovědník, ale se zápornými body) a pokud se vám na konci semestru nepodaří nasbírat potřebný počet bodů, můžete jít ještě na zkoušku (papírový odpovědník na FI ve stylu vnitra, opět s mínusovými body).
Odpovědníky byly těžké, formulace otázek nejasná. Na fóru cvičící komunikovali s velkou latencí. Vyhodnocování odpovědníků zlobilo. A učili jsme se o Windows 8 (staré verzi).
Zapsat si tento předmět byla moje největší chyba, často jsem kvůli tomu byla dost ve stresu a stejně mě to moc nenaučilo.
Prostě nikdy víc.

SIN01 Sociální informatika

zkouška, 4 kredity, přednášející: Plhák, Kopeček, zkouška napoprvé (D)

Tento předmět jsem si zapsala, protože byl v nabídce jako povinně volitelný v oblasti Aplikace. Sociální stránka informatiky, kterou jsme naťukli na gymplu mi přišla zajímavá, tak jsem se o tom chtěla dozvědět víc.
Přednášky měli přednášející rozdělené na půl. Pan doktor Plhák je měl víc socioinformatické, ale až tak moc mě nevtáhl do děje. Zato u pana docenta Kopečeka mi přišlo, že přednášky nějak moc se sociální stránkou věci nesouvisí, ale byly velmi dobré! Naťukl různá odvětví informatiky, od diferenciálního počtu, přes teorii množin po teorii her.
Zkouška byla děsivá, původně byla prezentována jako ústní, tak jsem si říkala, že si s nimi hezky popovídám a bude to fajn. Nakonec to ale dopadlo jinak. Měli jsme 20 minut na napsání všeho, co víme o 2 otázkách. Potom se nás už jen doptali na nejasnosti. Žádné ústní zkoušení! Přišlo mi, že jsem toho napsala celkem dost, ale jak jsem viděla zoufalé výrazy těch, co vycházeli ze dveří od zkoušejících, začala jsem pochybovat. Věřila jsem si na lepší výsledek, ale dala jsem to a byla jsem ráda, že to mám za sebou.

VV033 Fotografie I

kolokvium, 3 kredity, cvičící J. Víšek

Pohodový předmět, ve kterém jsem si zafotila v ateliéru. Objektem byly převážně různé povrchy a materiály a důležitá byla práce se světlem. Osobně raději fotím při přirozeném světle a to, co se mi zamane a spontánně mě to napadne, ne to, co mi někdo nachystá nebo nadiktuje. Ale bylo to fajn, v ateliéru byla občas i pořádná sranda a poznala jsem nové lidi. :)
Na konci semestru se prostě jen odevzdaly vybrané výsledné fotografie a bylo to.

Moje výsledné fotografie z FOTO I.
Podobný článek staršího studenta (podzim 2011): http://www.jandrabek.cz/blog/detail/treti-semestr-na-fakulte-informatiky-mu

Komentáře