Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zajímavé

Můj projev na promoce na FI MU

Vaše Magnificence pane prorektore, Spectabiles páni proděkani, Honorabilis pane promotore / paní promotorko, vážení hosté, Dovolte mi, abych na závěr našeho slavnostního shromáždění pronesla za všechny přítomné absolventy Fakulty informatiky krátkou řeč. Jsem nesmírně ráda, že tu dnes můžeme před vámi na živo stát a setkat se zase osobně se svými spolužáky na půdě naší univerzity. Poslední tři semestry nám tato možnost velmi chyběla. Avšak nebyli bychom studenti informatiky, kdybychom si neporadili. Zalezli jsme do svých sklepů, postelí a koupelen a studovali, programovali a družili se online prostřednictvím našich drahých počítačů. I za těchto bojových podmínek jsme se zdárně dobrali ke konci studia a dnes před vámi stojíme, jako hrdí absolventi Fakulty informatiky. Chtěla bych, za nás za všechny, poděkovat těm, kteří nás během našich studií podporovali. A to především našim rodinám, kamarádům a partnerům, za jejich lásku, péči a trpělivost, kterou nám při našem studijním snažení věno

Nejnovější příspěvky

Jak přežít další distanční semestr

Desátý semestr na FI MUNI

Devátý semestr na FI MU

Háčkovaná vločka

Osmý semestr na FI MU